België vangt 18 zeer kwetsbare niet-begeleide minderjarigen uit Griekse kampen op

Geplaatst op 08 mei, 2020 om 18:52

Ons land zal op vraag van Griekenland achttien kwetsbare niet-begeleide minderjarigen overnemen. Dat heeft de regering beslist, meldt Maggie De Block (Open Vld), minister van Asiel en Migratie. België levert reeds zware inspanning in het Europese asiel- en migratiebeleid. Toch wilt ons land met deze eenmalige overname Griekenland een hart onder de riem steken, terwijl die onder druk staat aan de buitengrens van de Europese Unie. Deze solidariteit moet wel gepaard gaan met meer verantwoordelijkheid en een eerlijke verdeling van de lasten tussen alle lidstaten van de Europese Unie.

Maggie De Block (Open Vld), minister van Asiel en Migratie: “We begrijpen heel goed wat Griekenland doormaakt en willen met hen solidair zijn. Hiervoor doen we een extra inspanning, ondanks de coronacrisis en de verzadiging van ons opvangnetwerk. Maar zulke ad-hocoplossingen zijn niet duurzaam. We hebben nood aan een structurele oplossing op Europees niveau. Ik pleit al lang voor een sterkere Europees asiel- en migratiebeleid, met een eerlijke verspreiding van de lasten. Elk land moet eerlijk bijdragen indien we de Europese solidariteit willen waarmaken.

De achttien zeer kwetsbare niet-begeleide minderjarigen leven momenteel in uiterst precaire omstandigheden in Griekenland. Fedasil, het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) en de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) stellen alles in het werk om deze jongeren snel naar ons land over te brengen. De praktische uitvoering van dit engagement gebeurt in overleg met de Europese Commissie en Griekenland. Het logistieke aspect wordt geregeld door de International Organisation for Migration (IOM), die ook een eerste medische controle zal uitvoeren.

Bij aankomst zullen de achttien niet-begeleide minderjarigen eerst opgevangen worden in een observatie- en oriëntatiecentrum van Fedasil. Daar zal ook medische en psychologische begeleiding voorzien zijn. Later zullen ze worden opgevangen in door Fedasil gecofinancierde vrije plaatsen binnen de jeugdhulp. Daarom werd er ook overleg gepleegd met de gemeenschappen.

Verder blijft ons land op Europees niveau pleiten voor een herziening van de huidige regels. Ad-hocoplossingen zoeken, boot per boot, crisis na crisis, is niet efficiënt. Er is nood aan een globale oplossing. Minister De Block pleit al langer voor een mechanisme waarbij duidelijk wordt welke inspanning de verschillende landen doen in vergelijking met de gehele inspanning op Europees niveau. Dit moet gebeuren op basis van objectieve cijfers.

Vandaag doet België proportioneel veel meer dan de meeste lidstaten. Enkel Griekenland en Duitsland vangen bijvoorbeeld meer niet-begeleide minderjarigen dan België. In relatieve cijfers doet ons land zelfs meer dan Duitsland. Structurele solidariteitsmechanisme zijn dus nodig wanneer een lidstaat geconfronteerd wordt met buitensporige lasten. Enkel met een eerlijke bijdrage van elke lidstaat kan de Europese solidariteit gewaarborgd worden.