België voert strijd tegen namaak van medische producten op

Geplaatst op 13 februari, 2015 om 00:00

De ministerraad heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd waarmee de strijd tegen de namaak van geneesmiddelen en andere medische producten zoals implantaten wordt opgevoerd in België en in het buitenland. De wet bevestigt de toetreding tot het Medicrime-verdrag van de Raad van Europa. Dit verdrag voert preventie- en beschermingsmaatregelen voor de slachtoffers in maar ook sancties voor de daders of mededaders. De regering onderzoekt ook hoe het illegale websites die de schadelijke medische producten verkopen gemakkelijker kan blokkeren. Maggie De Block: “Geneesmiddelen of een gezondheidsproduct illegaal aankopen via het internet  houdt risico’s in op namaak of vervalsing en betekent dus een risico voor je gezondheid. Het Medicrime-verdrag maakt de verkoop van medische producten veiliger.” Het wetsontwerp is voorgelegd door Maggie De Block, minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken, samen met vice-premier Didier Reynders en minister van Justitie Koen Geens. Justitieminister Geens: “Het is belangrijk dat België dit verdrag kan ratificeren in het licht van de internationale strijd tegen de namaak van medische producten en soortgelijke misdrijven die de volksgezondheid in gevaar brengen. Parallel zullen we ook onze wetgeving in dit domein aanpassen om ook de poging tot dergelijke misdrijven strafbaar te stellen”. Eens de wet gestemd is, zullen onder andere Belgen die via het buitenland – meestal via illegale websites op het internet of via het illegale internetcircuit – namaak medische producten verhandelen, produceren of stockeren, gestraft kunnen worden door een Belgische rechtbank. Voortrekkersrol Het verdrag staat open voor landen over heel de wereld en is momenteel ondertekend door Spanje, Hongarije, Oekraïne en Moldavië. Zodra een vijfde land, België dus, het verdrag tekent, kan het verdrag in werking treden in de landen die het ondertekend hebben. Maggie De Block: “Door de ondertekening maakt België die inwerkingtreding mogelijk en daarmee bevestigt het, samen met de vier andere landen, zijn voortrekkersrol in de strijd tegen namaak van medische producten.”  Websites blokkeren Vicepremier en minister van Digitale Agenda en Telecom Alexander De Croo onderschrijft het belang van het Medicrime-verdrag en werkt aan maatregelen om illegale websites die schadelijke namaakgeneesmiddelen aanbieden te blokkeren. “Illegale websites proberen via allerlei manieren de indruk te wekken dat ze legaal zijn en mensen te misleiden. Via internationale samenwerking is het niet altijd mogelijk om die websites uit de lucht te halen. Daarom onderzoeken we hoe we in ons land illegale websites met schadelijke producten op een efficiënte manier kunnen blokkeren.  Zo beschermen we mensen en versterken we ook het vertrouwen in de online verkoop van geneesmiddelen via legale websites.” Het voorontwerp van wet gaat nu naar de Raad van State en zal daarna door het parlement behandeld worden.