België ziet antimicrobiële resistentie als deel van een Pandemieverdrag.

Geplaatst op 23 februari, 2022 om 13:44

Infectieziekten vormen een grote uitdaging voor de mondiale volksgezondheid. Volgens de WHO behoort de antimicrobiële resistentie (AMR) tot de top tien van de meest bedreigende gezondheidsproblemen. De coronacrisis heeft aangetoond dat een bindend internationaal verdrag noodzakelijk is om een pandemie te kunnen opvangen. Maggie De Block, Open VLD fractieleider en AMR GLG lid, pleit dat AMR een onderdeel wordt van zo een bindend pandemieverdrag.

Kort na het uitbreken van de coronapandemie in maart 2020, bevestigde de President van de Europese Unie, Charles Michel en de directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), dr. Tedros Ghebreyesus de nood voor een pandemieverdrag. De Europese President stelt dat de WHO de hoeksteen is van de internationale samenwerking tegen pandemieën. Zij pleitten voor een verdrag of een aanverwant internationaal instrument dat moet leiden tot betere pandemiepreventie, paraatheid en efficiëntere reacties bij bedreigingen.

De algemene vergadering van de WHO besloot tot de Resolutie van 1 december 2021 “The World Together”. Het initiatief leidde tot de oprichting van een intergouvernementele onderhandelingsgroep voor  een pandemieverdrag. Deze groep kwam reeds een eerste maal samen. “Bedoeling is dat deze onderhandelingen tegen uiterlijk 2024 tot een bindend instrument leiden”, zo weet volksvertegenwoordiger De Block. “Het is van belang dat het instrument uitdrukkelijk bepalingen voorziet in de strijd tegen infectieziekten die resistent zijn voor geneesmiddelen.”

In een korte gedachtewisseling met de minister van Volksgezondheid, sprak Maggie De Block over het standpunt van de Europese Unie en België. De minister bevestigde dat België een vooraanstaande rol speelt. Een verdrag biedt immers de mogelijkheid om in een internationaal kader acties te ondernemen die invloed hebben op AMR. Op dit ogenblik lopen ook de werkzaamheden om de positie binnen de Europese Unie te bepalen. België pleit voor nauwe samenwerking en eensgezindheid.

 

“België speelt opnieuw een voortrekkersrol in de internationale samenwerking in de strijd tegen pandemieën en AMR”, besluit De Block verheugd. “Afstemming van het gezondheidsbeleid onder de lidstaten zodat de Europese Unie spreekt met één stem is cruciaal. De aanpak van corona wereldwijd heeft deze noodzaak aangetoond. De unanieme positie over AMR en het pandemieverdrag, nemen wij ook in binnen de AMR Global Leaders Group, waarin 6 landen van de Europese Unie vertegenwoordigd zijn.”