BESPREKING BELEIDSNOTA MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE EN PERSONEN MET EEN HANDICAP

Geplaatst op 20 november, 2020 om 09:00

Op vrijdag 13 november 2020 besprak de commissie Sociale Zaken de beleidsnota maatschappelijke integratie en personen met een handicap.

Namens de Open VLD-fractie voerde Maggie daar het woord.

Maggie : “Het is positief dat de nota uitgaat van een multidisciplinaire aanpak en er veel belang gehecht wordt aan de samenwerking. Zowel binnen de federale administraties als tussen de verschillende beleidsniveaus. Positief is ook dat het zogenaamde REMI-systeem (Referentiebudget voor een menswaardig inkomen) ter beschikking zal gesteld worden van de OCMW’s zonder dat zij hiervoor dienen te betalen. Dit systeem laat toe dat men, op maat van elke unieke cliëntsituatie, het inkomen berekent dat men nodig heeft om een menswaardig leven te kunnen leiden. Dat systeem staat dus voor een persoonlijke aanpak van de cliënten. We moeten immers vermijden dat door het huidige sanitaire crisis meer mensen in de armoede terechtkomen. Belangrijk hierbij is het uitstippelen van een activeringstraject. Tewerkstelling is nog altijd het beste recept tegen armoede.”

Ook het beleid voor personen met een handicap werd besproken.

Maggie : “Ik ben verheugd te vernemen dat de zogenaamde prijs van de liefde eindelijk afgeschaft wordt. En dat met ingang van 1 januari 2021.

Concreet betekent dit dat men bij de berekening van de integratietegemoetkoming niet langer rekening zal houden met het inkomen van de partner. Dat is een goede zaak ! Want mensen met een handicap hebben immers, net zoals iedereen, recht op autonomie en financiële onafhankelijkheid.”