Beste Winde

Geplaatst op 23 november, 2018 om 19:00

Beste Winde,

Bedankt voor je moedige brief. Je raakt een aantal belangrijke zaken aan die absoluut moeten veranderen binnen de gezondheidszorg. Ik laat je graag weten dat we er wel degelijk aan werken. Je opmerkingen bevestigen immers wat ik als huisarts en al vroeg als minister vaststelde.

Je bent al flink rondgestuurd. Dat zou niet mogen. Het hokjesdenken heerst nog altijd en dat hangt samen met het foute beeld dat, zoals je zelf aangeeft, de psychiatrie een ‘zottenkot’ is. Het is jammer dat dit beeld nog altijd bestaat. Daar kan ik alleen maar je visie bevestigen en ondersteunen. Zelf hamer ik er telkens op: geestelijke en fysieke gezondheid mogen we niet langer in twee hokjes stoppen. Het is een achterhaald idee dat we moeten bijstellen. Net daarom zijn er hervormingen nodig en steun ik acties zoals Rode Neuzen. Het is belangrijk dat iedereen verhalen zoals die van jou kan horen.

De wachtlijsten en opvangplaatsen in de geestelijke gezondheidszorg zijn een oud zeer, dat aangepakt moest worden. De terugbetaling van de psycholoog die er aan komt, is een eerste stap om mensen laagdrempelig en vroeg te helpen. Zo vermijden we dat de problemen erger worden. Ook de mobiele teams die mensen thuis behandelen, worden uitgebreid. Alles samen investeren we daar deze legislatuur zo’n 60 miljoen euro in. Je haalt terecht aan dat je na een crisisopname opgevolgd moet worden. Er mag geen breuk in zorg en opvolging zijn. Ook daarvoor worden de mobiele teams uitgebreid en ze moeten zo een belangrijke schakel in de nazorg vormen.

Als 18-jarige plots bij volwassenen terecht komen: we merken dat die grens inderdaad te strikt is. Met de vorming van netwerken van geestelijke gezondheidszorg en nieuwe financieringsregels werken we daar aan. Daarnaast zijn er momenteel ziekenhuizen die een dienst oprichten voor wie rond die overgangsleeftijd zit. We kijken uit naar hun ervaringen. Dat wil echter niet zeggen dat een 18-jarige niet goed behandeld kan worden op een volwassen afdeling. Als je daar genegeerd of slecht behandeld werd, raad ik je aan om contact op te nemen met de ombudsdienst van het ziekenhuis of de FOD Volksgezondheid.

Veel van de zaken die je neerschrijft, onderstrepen de prioriteiten die ik in het begin van de legislatuur vastgelegd heb. Ik ontvang wekelijks mails en brieven die de noodzaak ervan aankaarten. Dat bevestigt dat hervorming noodzakelijk is en dat we met het beleid de juiste weg zijn ingeslagen.

Het is onmogelijk om voor iedereen tijd vrij te maken voor een persoonlijk gesprek. Hopelijk begrijp je dat we die tijd moeten gebruiken om het beleid te veranderen. Ik neem wel de tijd om je persoonlijk te antwoorden, want daar heb je recht op. Bedankt om je verhaal zo duidelijk onder woorden en beelden te brengen.

Met vriendelijke groeten,

Maggie