Beste zorg voor patiënten die dringende, onverwachte zorg nodig hebben

Geplaatst op 21 september, 2017 om 00:00

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block heeft vandaag een reeks hoofdlijnen voor de hervorming van de huisartsenwachtposten besproken met de betrokken taskforce.

Minister De Block: “Elke patiënt in ons land moet op elk moment toegang hebben tot een huisarts. Daarom willen we dat binnen een periode van vier jaar het volledige grondgebied gedekt is door de huisartsenwachtposten. We verhogen tegelijkertijd de doeltreffendheid van het systeem van de wachtposten zodat patiënten in dringende, onverwachte situaties de beste zorg krijgen; op een spoeddienst of in een huisartsenwachtpost.”

De hervorming houdt maatregelen in die de organisatie en de financiering van de wachtposten stroomlijnen en die de wachtposten afstemmen op het telefonische triagesysteem 1733.
Via het telefoonnummer 1733 zullen patiënten een huisarts met wachtdienst kunnen bereiken.

Begin juli 2017 presenteerde minister De Block de hoofdlijnen van de hervorming aan de taskforce Huisartsenwachtposten, waarin naast medewerkers van de minister ook vertegenwoordigers van de artsen, ziekenhuizen, verzekeringsinstellingen, het Riziv en de FOD Volksgezondheid zetelen. Vandaag, 21 september 2017, preciseerde ze haar plannen aan diezelfde werkgroep.

De belangrijkste punten die worden geconcretiseerd in het plan:

1. Programmatie

Binnen een periode van vier jaar moet het volledige grondgebied gedekt zijn door huisartsenwachtposten . Dat houdt in dat alle patiënten in heel België toegang moeten hebben tot een huisartsenwachtpost in hun buurt. Dat zal gebeuren via de oprichting van nieuwe initiatieven en de reorganisatie van bestaande wachtposten.

Wachtposten bevinden zich best naast een spoedgevallendienst op een ziekenhuiscampus, bij voorkeur met een gezamenlijke ingang. Dit model biedt schaalvoordelen en maakt het eenvoudiger om patiënten naar de meest geschikte zorg te verwijzen: spoeddienst of huisartsenwachtpost. Er blijft evenwel ruimte voor wachtposten buiten een ziekenhuiscampus, bijvoorbeeld bij gebrek aan een spoedgevallendienst in de buurt.

2. Netwerken

De bedoeling is dat huisartsenwachtposten zich organiseren in netwerken. In het huidige plan is er sprake van één netwerk per 400.000 inwoners, maar dit voorstel dient verder besproken te worden. Elk netwerk zal minstens één wachtpost op een ziekenhuiscampus moeten omvatten, en per netwerk zal de federale overheid één voltijdse coördinator financieren.

Binnen een netwerk kunnen wachtposten afspraken maken over de coördinatie, de nachtelijke dienstverlening… Daarnaast biedt netwerkvorming een aantal andere schaalvoordelen, onder andere op het vlak van personeelswerking en boekhouding.

3. Organisatie

– Open tijdens de nacht. De openingsuren tijdens het weekend worden gelijkgeschakeld voor het volledige grondgebied. Op die manier krijgt de patiënt meer duidelijkheid. Per netwerk zal er ’s nachts minimum één wachtpost openblijven. Uit de audit blijkt dat het geen zin heeft dat elke wachtpost open blijft tijdens de nacht.

– Rijdende wacht. Vervoer zal op netwerkniveau georganiseerd worden, met minimum één rijdende wacht per netwerk. In de toekomst kan de dispatching daarvan gebeuren vanuit de 1733-centrales.

– Vanaf 2018. De nieuwe, gestandaardiseerde financiering zal in werking treden vanaf 2018.

– De organisatie en de financiering van de huisartsenwachtposten worden geëvalueerd om zo de kwaliteit te garanderen.

Telefoonnummer 1733

Daarnaast werkt minister De Block verder aan de uitrol van het telefonische triagesysteem 1733 als onderdeel van het totaalaanbod niet-planbare zorg. Het nummer 1733 zal ingevoerd worden over het hele grondgebied. Alle nieuwe huisartsenwachtposten moeten in het systeem stappen en van bestaande huisartsenwachtposten met een eigen triagesysteem wordt gevraagd om op korte termijn de overstap naar 1733 te maken zodat binnen 4 jaar alle huisartsenwachtposten aangesloten zijn op het systeem.

De taskforce huisartsenwachtposten zal de concrete invulling van de hervormingsplannen de komende maanden verder uitdiepen.