Beter sociaal statuut voor de artsen-specialisten in opleiding

Geplaatst op 28 september, 2021 om 17:29

Vandaag heeft fractievoorzitster Maggie De Block haar wetsvoorstel om het statuut van de artsen-specialisten in opleiding te verbeteren toegelicht in de commissie Sociale Zaken.

 

Maggie De Block : “Artsen-specialisten in opleiding hebben momenteel een sui generis statuut.  Zo vallen zij slechts gedeeltelijk onder het sociale zekerheidsstelsel van de werknemers.  In dit statuut hebben artsen-specialisten in opleiding bijvoorbeeld wel recht op recht op kinderbijslag, gezondheidszorg en een ziekte- en invaliditeitsuitkering en een tussenkomst voor arbeidsongevallen. Zij bouwen echter geen pensioenrechten op en hebben ze ook geen recht op een werkloosheidsuitkering, ouderschapsverlof of vakantiegeld. Met dit voorstel willen we hieraan tegemoet komen.”

 

De commissie besliste om over het wetsvoorstel een aantal adviezen op te vragen. Onder meer de FOD Pensioenen, de RVA alsook de belangverenigingen van de artsen-specialisten  (VASO in Vlaanderen en CIMACS in Wallonië) zullen gevraagd worden om een standpunt te formuleren. Als deze ontvangen zijn, zal de commissie verder gaan met de bespreking van het wetsvoorstel.

Hieronder de link:

http://www.dekamer.be/media/index.html?language=nl&sid=55U2083&offset=7439