Beter sociaal statuut voor de artsen-specialisten in opleiding

Geplaatst op 01 juli, 2021 om 15:30

Maggie De Block heeft samen met collega Nathalie Muylle een wetsvoorstel ingediend om het statuut van de artsen-specialisten in opleiding te verbeteren.

 

Maggie De Block : “Op vandaag hebben de artsen in opleiding een zogenaamd sui-generis statuut. Concreet betekent dit dat zij niet langer als student worden beschouwd maar dat zij ook niet over een volwaardig werknemersstatuut beschikken. Zo vallen ASO’s slechts gedeeltelijk onder het sociale zekerheidsstelsel van de werknemers.”

In het huidige statuut hebben artsen-specialisten in opleiding bijvoorbeeld wel recht op recht op kinderbijslag, gezondheidszorg en een ziekte- en invaliditeitsuitkering en een tussenkomst voor arbeidsongevallen. Maar bouwen zij geen pensioenrechten op en hebben ze ook geen recht op een werkloosheidsuitkering, ouderschapsverlof of vakantiegeld. Dit wetsvoorstel komt hieraan tegemoet.

Daarnaast bevat het wetsvoorstel ook maatregelen die bijdragen tot een verbetering van de arbeidsvoorwaarden.

Maggie De Block : “ Momenteel zijn de stagemeester en de werkgever een en dezelfde persoon. Ons wetsvoorstel wil beide functies scheiden. Daarvoor willen we een onafhankelijke VZW oprichten, naar analogie met het Interuniversitair Centrum Huisartsengeneeskunde. Deze VZW kan dan de administratieve aspecten van de werkgeversfunctie verzekeren: in orde zijn met de sociale wetgeving, afsluiten van verzekeringen voor beroepsaansprakelijkheid, registratie van de arbeidstijden, afstemming van de arbeidsvoorwaarden enz. “

Het wetsvoorstel bouwt verder op het Groenboek Financiering en Programmatie van de stages voor artsen uit 2016, een Groenboek dat er kwam op initiatief van de toenmalige minister voor Volksgezondheid Maggie De Block

Maggie De Block : “ We hopen het wetsvoorstel te kunnen agenderen in de commissie Volksgezondheid bij het begin van het parlementaire jaar in september.”

 

Hier de link naar het wetsvoorstel: Wv Aso MDB