Betere omkadering bij werkongevallen voor telewerkers en ‘kleine statuten’

Geplaatst op 15 maart, 2019 om 14:36

In november keurde de Kamer op initiatief van de minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open Vld) twee maatregelen goed om meer rechtszekerheid voor werknemers te bieden. De ene betrof telewerkers, de andere de ‘kleine statuten’. Vandaag heeft de Ministerraad ingestemd met een koninklijk uitvoeringsbesluit. Het doel is om de leemten met betrekking tot werkgerelateerde ongevallen op te vullen.

Sommige thuiswerksituaties werden niet duidelijk in de arbeidsongevallenwet voorzien, wat aanleiding gaf tot bewijsproblemen. Het gaat voornamelijk om occasioneel thuiswerken en de weg van of naar het werk voor telewerkers (regelmatig of occasioneel).

“Sinds 1 januari 2019 zijn deze situaties omkaderd. Er is dus meer rechtszekerheid”, zegt Maggie De Block, minister van Sociale Zaken. “Conflicten tussen werknemers en werkgevers over ieders verantwoordelijkheid kunnen zo vermeden worden.”

In dezelfde wet wordt een uniform en vereenvoudigd juridisch kader gecreëerd voor een veelheid van ‘kleine statuten’. Het gaat voornamelijk om personen die werk verrichten als onderdeel van een opleiding voor betaald werk, zoals een stage, en dit zowel in de privésector als in de publieke sector. Deze mensen zullen gedekt worden door de arbeidsongevallenwetten en krijgen dus ook een betere bescherming.

“Er waren verschillende dekkingen, afhankelijk van het type opleiding (en de polis voor gemeen recht), voor mensen die nochtans hetzelfde werk deden. De dekkingen zijn geharmoniseerd. Elke werknemer in een vergelijkbare situatie zal dezelfde bescherming genieten,” voegt minister Maggie De Block hier aan toe. Deze wijziging treedt in werking op 1 januari 2020 om onderhandelingen en aanpassingen mogelijk te maken bij de verschillende publieke en private partners.

De dekking in het geval van een arbeidsongeval wordt daarom versterkt voor ‘kleine statuten’ en telewerkers. Minister Maggie De Block is verheugd en besluit: “Nu is er duidelijkheid wat betreft werkongevallen: alle werknemers in opleiding zullen gelijkelijk worden beschermd en alle telewerkers, occasioneel of regelmatig, zullen van dezelfde garanties genieten wat betreft de dekking en bewijslast.”