Bijna geen medische kosten meer voor orgaandonor bij “levende donatie”

Geplaatst op 06 september, 2019 om 11:05

Op initiatief van Maggie De Block, minister van Sociale zaken en Volksgezondheid moeten de mensen die bij leven een orgaan afstaan niet langer betalen voor bepaalde medische kosten na de orgaandonatie. Voor de maatregel wordt een budget van 263.000 euro voorzien.

Momenteel neemt de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging een groot deel van de medische kosten voor een orgaandonatie bij leven voor haar rekening. Een deel blijft echter ten laste van de donor.

Maggie De Block: “Wie bij leven een orgaan afstaat, stelt een uitzonderlijk gebaar. Het is essentieel dat we uit respect voor deze mensen alle financiële drempels van orgaandonatie wegnemen.”

Concreet betekent dit dat orgaandonoren geen remgeld meer moeten betalen op de meeste geneeskundige verstrekkingen die worden verricht binnen het jaar na de ziekenhuisopname voor de afname van een of meerdere organen. In die periode lopen de kosten namelijk het meeste op voor de donor.

Ook de raadpleging en de verstrekkingen betreffende klinische biologie en radiologie moeten de donors van het eerste tot het tiende jaar na de orgaanafname niet meer betalen. Het gaat hier om verstrekkingen die rechtstreeks verband houden met de orgaandonatie.

In 2018 vonden er 90 levende donaties plaats (57 nieren en 33 levers).

Timing

Het voorstel van minister De Block heeft vandaag van de ministerraad groen licht gekregen en wordt nu voor advies voorgelegd aan de Raad van State. De nieuwe regelgeving zou dit najaar nog in werking treden.