Blootstelling aan asbest: nieuwe projecten rond preventie van risico’s

Geplaatst op 09 december, 2016 om 00:00

Op initiatief van minister van Sociale Zaken Maggie De Block en van minister van  Middenstand en KMO’s zal de financiering van het Asbestfonds hervormd worden. De ministerraad heeft vandaag groen licht gegeven voor een wetsontwerp daarover. De bedoeling is dat het Asbestfonds beter beantwoordt aan de reële behoeften. Er wordt 650.000 euro vrijgemaakt voor nieuwe projecten rond preventie en voor onderzoek naar de schadelijke gevolgen van blootstelling aan asbest.

Maggie De Block, minister van Sociale Zaken: “Het Asbestfonds zal als expertisecentrum een sleutelrol spelen op het vlak van preventie. Met dit budget van 650.000 euro zal het fonds informatiecampagnes kunnen organiseren voor zowel werknemers als artsen. Dankzij een vroegtijdige opsporing van risico’s kunnen slachtoffers langer in goede gezondheid blijven.”

Willy Borsus, minister van Middenstand en KMO’s: “De preventie zal ook gericht zijn op de zelfstandigen en er zullen hiertoe middelen uitgetrokken worden.

Het Asbestfonds (AFA) werd in 2006 opgericht in de schoot van het Fonds voor de Beroepsziekten om asbestslachtoffers een schadevergoeding toe te kennen. Het fonds wordt principieel gefinancierd via zowel werkgeversbijdragen als een staatsdotatie.

De reserves van het AFA zijn sinds enkele jaren blijven toenemen en liggen intussen veel hoger dan de daadwerkelijke behoeften. Momenteel heeft het fonds 80 miljoen euro in reserve. Met de sociale partners is daarom overlegd over een hervorming van de financiering van het fonds. De reserves worden afgebouwd en er wordt meer ingezet op risicopreventie rond asbest. De werkgevers zullen de bijdrage van 0,01% de komende drie jaar slechts gedurende twee van de vier kwartalen storten.

De hervorming past in de redesign van de overheidsorganisaties.