Buitenlandse talenten sneller aan de slag in Belgische bedrijven

Geplaatst op 20 februari, 2020 om 08:00

Bedrijven die een buitenlandse werknemer naar België willen halen krijgen voortaan sneller een antwoord op hun aanvraag. Dankzij een administratieve vereenvoudiging daalt de behandelingstermijn bij de Dienst Vreemdelingenzaken. Ondernemingen in België kunnen zo buitenlandse toptalenten sneller naar ons land halen of hun huidig verblijf vlotter verlengen.

Bedrijven in ons land hebben wel vaker nood aan specifieke buitenlandse werknemers. Maar de behandeling van de aanvragen voor de gecombineerde vergunningen duurde te lang”, zegt minister van Asiel en Migratie, Maggie De Block (Open Vld). “Dankzij onze administratieve vereenvoudiging hebben we de procedure ingekort. De Dienst Vreemdelingenzaken en de gewesten werken verder samen aan een continue verbetering. Zo kunnen toptalenten uit het buitenland sneller aan de slag in onze ondernemingen.

In de zomer 2018 werd de Europese richtlijn ‘gecombineerde vergunning’ omgezet naar Belgische wetgeving. De economische sector had echter een aantal terechte pijnpunten blootgelegd. Door de zware administratieve procedure moesten bedrijven soms meer dan vier maanden wachten op een beslissing.

Minister De Block besliste daarop om met verschillende maatregelen de termijn terug te dringen. Sinds haar her-aantreden in december 2018 streeft zij naar een efficiëntere dienstverlening op het vlak van vergunningen.

De dienst Lang Verblijf van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) die onder andere verantwoordelijk is voor de gecombineerde vergunning, beschikt over een tachtigtal medewerkers. De betrokken cel werd al een eerste keer in juni 2019 versterkt. Ook werden er recent nog middelen vrijgemaakt om twintig extra personeelsleden aan te werven. Daardoor wordt de gemiddelde behandelingstermijn van de aanvragen bij DVZ gehalveerd.

Daarnaast zorgt ook een aanpassing in de procedure voor verbetering. DVZ moet sinds begin februari minder documenten opstellen waardoor de betrokken cel meer dossiers kan afwerken. De gemiddelde behandelingstermijn daalt dankzij deze administratieve vereenvoudiging nog verder.

Verder kunnen buitenlandse werknemers, die een verlenging hebben aangevraagd, blijven werken van zodra ze een akkoord krijgen van het gewest op het vlak van arbeid. Ze krijgen voortaan een voorlopig verblijfsrecht in afwachting van de beslissing van DVZ aangaande hun verblijf, terwijl ze vroeger in onzekerheid belandden en tijdelijk moesten stoppen met werken.

Ten slotte wordt een elektronisch platform ontwikkeld zodat de aanvraag en de informatie-uitwisseling op een moderne en transparante wijze kan plaatsvinden. Dit gebeurt ook in overleg met de betrokken partners, waaronder de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de gewesten.

Dankzij de gecombineerde vergunning kunnen ondernemingen in België één enkele aanvraag indienen voor zowel de verblijfs- als de arbeidsvergunning van buitenlandse werknemers. De toegang tot de arbeidsmarkt moet door een gewest worden toegekend terwijl het verblijf een federale bevoegdheid is. De behandeling van de aanvragen voor een gecombineerde vergunning gebeurt dus op verschillende niveaus. Dankzij de sterke samenwerking tussen de gewesten en de federale overheid wordt er over de efficiëntie van de maatregel gewaakt.