Burn-out: lancering van een preventiecampagne

Geplaatst op 08 april, 2019 om 11:10

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) lanceert vandaag een campagne ter preventie, detectie en herstel van burn-out. Bij de campagne hoort ook een website, waar informatie en tips worden gegeven: stressburnout.belgie.be.

Minister De Block: “Het is moeilijk om correcte informatie te vinden over stress of burn-out. Op het moment dat je je er bewust van wordt en er iets aan wilt doen, is het vaak al te laat. Om mensen te helpen de signalen vroeger te herkennen, lanceer ik deze campagne. Burgers, werkgevers en zorgverleners: iedereen kan terecht op de website voor betrouwbare informatie en bruikbare tips.”

Burn-out

België telt 130.000 werknemers en 5.600 zelfstandigen die al meer dan een jaar niet kunnen werken wegens een mentale aandoening. Burn-out is er daar één van, maar er bestaat geen officiële diagnose en geen eenduidige definitie. Het is dan ook belangrijk om een goed onderscheid te maken tussen burn-out en andere lichamelijke of mentale aandoeningen zoals depressie of angststoornissen.

Verschillende factoren kunnen aanleiding geven tot een burn-out: emotionele uitputting, privéproblemen, gebeurtenissen op het werk…

“Het komt erop aan om de dagelijkse verplichtingen en stressfactoren goed af te stemmen op je draagkracht en de zaken die je energie geven”, vertelt minister De Block. “Het is een kwestie van het juiste evenwicht te vinden.”

Burn-out is niet enkel een individueel probleem maar ook een ziekte van onze tijd. Werknemers, ambtenaren, zelfstandigen, vrije beroepers: iedereen die niet op tijd ingrijpt kan een burn-out ontwikkelen. Helaas ontbreekt nog te vaak de kennis om goed en tijdig in te grijpen.

Website

Op www.stressburnout.belgie.be worden daarom betrouwbare informatie en bruikbare tips verzameld. De website richt zich tot verschillende doelgroepen. Zowel burgers en hun omgeving als zorgverleners en werkgevers worden aangesproken.

“We willen mensen betrouwbare informatie en bruikbare tools aanreiken voor alle fases van een burn-out: preventie en vroegtijdige detectie maar ook herstel en re-integratie. We wijzen mensen ook de weg naar de juiste instanties voor de gepaste ondersteuning”, licht Maggie De Block toe.

De website biedt een antwoord op heel wat vragen: wat kun je zelf doen om je lichamelijke, geestelijke en sociale welzijn te verbeteren? Hoe herken je of een collega burn-outsymptomen vertoont? En als dat het geval is, hoe kan je hem of haar dan helpen? Bij welke instanties kan je terecht voor ondersteuning? Wat kan je als werkgever doen om burn-out te voorkomen of werknemers na burn-out te helpen bij hun re-integratie op de werkvloer? Welke financiële tussenkomsten kan je krijgen van je ziekenfonds? Enzovoort.

Op de website vind je ook videogetuigenissen van zowel psychiaters en leidinggevenden als werknemers. Prof. dr. psychiater-psychotherapeut Dirk De Wachter (KU Leuven) en prof. arbeidspsychologie Isabelle Hansez (ULiège) werkten mee aan deze video’s.

Geïntegreerd preventiebeleid

De campagne past in het bredere beleid van minister De Block rond de aanpak van burn-out. Midden januari 2019 kende ze financiële steun toe aan 12 pilootprojecten die een geïntegreerd preventiebeleid rond burn-out opzetten binnen hun organisatie. De 12 projecten werden geselecteerd uit 77 inzendingen omwille van hun innovatieve benadering en lopen één jaar. De nadruk binnen de projecten ligt op samenwerking tussen alle betrokken partijen: zorgverleners, administraties, academici, zelfstandigenorganisaties, artistieke organisaties…

Nog begin dit jaar startte een drie jaar durend project van Fedris binnen de ziekenhuizen en de banksector. Daarbij wordt een begeleidingstraject op maat uitgewerkt voor mensen die een hoog risico lopen om een burn-out te ontwikkelen of die al de eerste signalen vertonen. De bedoeling is om tot een onderbouwde aanpak te komen die werkt, zodat die uitgerold kan worden over alle sectoren.