Byl R., Trends, Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen.

Geplaatst op 05 november, 2015 om 00:00

Maggie De Block heeft ambitieuze plannen met de ziekteverzekering. Nu de regering ruim een jaar in het zadel zit, voelt de zorgsector dat het menens wordt. “Mijn droombegroting is dit niet, maar het zijn budgettair moeilijke tijden en iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen. volgens De Block. De regering-Michel is ambitieus voor de ziekteverzekering. “Tijdens deze legislatuur zal de nadruk voornamelijk worden gelegd op een grondige hervorming van diverse aspecten van de structuur van onze gezondheidszorg” De minister benadrukt keer op keer dat voor haar de rode draad is dat patiënten er beter van moeten worden. “Alle actoren moeten besparen, maar patiënten worden ontzien. We kiezen die aanpak omdat zij in België al een grote persoonlijke factuur hebben. Die is er de oorzaak van dat 8,4 procent om financiële redenen zorgen uitstelt. Voor een land dat prat gaat op de goede kwaliteit van de zorgen, is dat onaanvaardbaar.” … De Block gaf al aan dat ze akkoorden wil sluiten met de diverse groepen in de zorg. Exemplarisch is het Toekomstpact met de farmasector waarin de krijtlijnen voor de komende jaren staan. Dat bevat zowel snellere prijsdalingen voor de geneesmiddelen waarvan het octrooi is verstreken, als een daling van de belasting op de omzet. Bovendien belooft het pact ook dat de 350 miljoen euro die zo jaarlijks wordt bespaard, geïnvesteerd wordt in een betere toegang voor patiënten tot nieuwe geneesmiddelen. “Over het Toekomstpact is zes maanden onderhandeld”, reageert De Block. “Dat was niet gemakkelijk, maar blijkbaar zijn we het enige land in Europa waar zoiets mogelijk is.” Half oktober pakte De Block uit met het dossier e-Gezondheid. De minister benadrukt dat het actieplan e-Gezondheid een stappenproces is. Op het actielijstje voor dit parlementair jaar heeft De Block ook de hervorming van de zorgberoepen staan. De wet die de taakverdeling in de zorg regelt, dateert van 1967. Heel de sector vindt dat die aan herziening toe is. “Het is een kwestie van de wetgeving aan te passen aan de realiteit”, zegt ook de minister. “We zitten in een fase van verkennende gesprekken met de zorgberoepen. We willen stap voor stap gaan. Voor alle duidelijkheid: de diagnosestelling blijft een zaak van artsen.” Deze werf is niet los te zien van de hervorming van de ziekenhuisfinanciering , net als de herziening van de nomenclatuur . “Een taskforce zal erop toezien dat die twee werven samen vooruit kunnen gaan”, zegt De Block. “De taskforce komt er pas als er een grondplan van de drie werven is, vermoedelijk in 2016. ” … “Ondertussen weet het terrein wat we willen”, nuanceert De Block. “We beginnen niet van een leeg blad, maar gaan wel naar een nieuw zorglandschap. We willen rekening houden met de samenwerkingen die er al zijn. We hebben ook duidelijk aangegeven dat het niet om een besparingsoperatie gaat. We nemen geen middelen van ziekenhuizen af, want ze zijn nu al ondergefinancierd.” Pag. 30