Casagrande L., Het Belang van Limburg, Oude geneesmiddelen goedkoper voor patiënt

Geplaatst op 28 juli, 2015 om 00:00

De bestaande geneesmiddelen waarvan het patent is vervallen, worden goedkoper voor zowel patiënten als voor de overheid. De patiënt zal dit jaar in het totaal 24 miljoen euro minder uitgeven aan geneesmiddelen, in 2018 is dat al 60 miljoen euro. De overheid bespaart 226 miljoen euro per jaar. Het geneesmiddelenbudget zal de komende drie jaar ook telkens met 0,5 procent stijgen, ook dat is goed nieuws voor de farmasector. “Die zekerheid is erg belangrijk want zo kunnen we beter plannen”, zegt Catherine Rutten.”Een nieuw geneesmiddel ontwikkelen kost ons 10 à 12 jaar aan intensief onderzoek. Een duidelijk kader en voorspelbaarheid zijn dus erg belangrijk. België zit nu aan de top van het klinisch onderzoek in Europa en is nummer twee in de wereld, we willen die plaats houden.” De Block legt de farmaceutische sector ook een aantal nieuwe deontologische regels op. Zo zal iedereen die over een geneesmiddelendossier beslist, moeten zeggen of hij of zij aandelen of een andere vorm van belang heeft in een bepaald bedrijf. Pag. 8