Archieven van categorie 'Verslagen'

Wetsvoorstel fietsstraat

vrijdag 12 augustus 2011

Onder voorzitterschap van Maggie, aanvaardde de commissie Infrastructuur een wetsvoorstel dat een wettelijk kader schept voor het aanleggen van een fietsstraat. Maggie : ” In de buurlanden Nederland en Duitsland bestaan fietsstraten.  Een fietsstraat is een belangrijke fietsverbinding waar autoverkeer mogelijk blijft, zij het evenwel minder prominent.  Verschillende steden en gemeenten in ons land willen […]

Sociale verkiezingen

vrijdag 8 juli 2011

Gisteren besprak de Kamer drie ontwerpen die de organisatie van de sociale verkiezingen in de mei 2012 regelen.  Als verslaggever voerde Maggie hierover het woord.   De commissie Sociale Zaken heeft voorliggende wetsontwerpen besproken tijdens haar vergadering van afgelopen woensdag.  Minister Milquet start haar inleidende uiteenzetting met de aankondiging dat de volgende sociale verkiezingen zullen plaatsvinden […]

Gedachtewisseling Nationale Conferentie Pensioenen

maandag 13 juni 2011

In de commissie Sociale Zaken werd gedebatteerd over de resultaten en de vooruitzichten van de Nationale Conferentie Pensioenen.  Maggie : “Het pensioen is een belangrijke buffer tegen de armoede.   Het bijverdienen door gepensioneerden is voor Open Vld een belangrijk strijdpunt. In het geval van een overlevingspensioen draagt de bijverdienste toe tot een menswaardig pensioen en biedt […]