Archieven van categorie 'Resoluties'

Gepersonaliseerde geneeskunde

woensdag 9 november 2011

Maggie : “Uit de praktijk blijkt dat patiënten verschillend reageren op dezelfde geneesmiddelen en dat die verschillen te wijten zijn aan onder andere variaties in de genstructuur. Daarom zal er in de toekomst meer en meer belang moeten gehecht worden aan de zogenaamde “gepersonaliseerde” geneeskunde.

Hervorming structuur NMBS-groep

woensdag 26 oktober 2011

In een voorstel van resolutie vraagt Maggie aan de regering om de  huidige drieledige structuur van de NMBS Groep te herleiden tot een tweeledige structuur. Bedoeling is dat er een zuivere tweedeling komt tussen de infrastructuurbeheerder en de operator. Waarbij alle infrastructuurgebonden bevoegdheden integraal toegewezen worden aan Infrabel en alle exploitatiegebonden bevoegdheden integraal aan de […]

Resolutie Verdrag van Oviedo

donderdag 7 juli 2011

Het Verdrag van de Raad van Europa inzake de rechten van de mens en de biogeneeskunde, kortweg het Verdrag van Oviedo genoemd, vormt de basis voor de regelgeving inzake de problematiek van de menselijke waardigheid en de biogeneeskunde en de vooruitgang op dat vlak.  Maggie : “Het verdrag verankert het recht van elke mens op […]

Resolutie m.b.t. invoering motorvoertuigenverlichting overdag

dinsdag 17 mei 2011

Maggie : “Uit onderzoek blijkt dat de  helft van alle ongevallen overdag  te wijten is aan een gebrekkige zichtbaarheid. Op kruispunten loopt dit zelfs op tot  80 %. Een van de maatregelen die de zichtbaarheid verbetert is  de invoering van motorvoertuigverlichting overdag.

Resolutie m.b.t. fibromyalgie

vrijdag 29 april 2011

De Kamer stemde gisteren over een resolutie m.b.t. fibromyalgie.  Fibromyalgie is een complexe aandoening, die wordt gekenmerkt door chronische spier- en botpijn, die vaak nog met andere symptomen gepaard gaat.  Namens de liberale fractie kwam Maggie hierop tussen.

Bescherming vrouwen in-vitrobehandeling

vrijdag 18 maart 2011

Gezien de fertiliteitsproblemen van behoorlijk wat koppels, ligt het voor de hand dat we in onze wetgeving de nodige beschermingsmaatregelen voorzien voor vrouwen met een kinderwens die zich noodgedwongen moeten richten tot medisch begeleide voortplanting. De kans op het welslagen ervan neemt immers af door stresserende situaties die deze vrij ingrijpende behandelingen meebrengen. We spreken […]

Resolutie over de loonkloof tussen mannen en vrouwen

woensdag 2 maart 2011

Samen met collega Mathias De Clercq dient Maggie een voorstel van resolutie in om de loonkloof tussen mannen en vrouwen te dichten.  Dit voorstel wordt momenteel besproken in de adviescommissie Maatschappelijke Emancipatie.