Archieven van categorie 'Tussenkomsten'

Tussenkomst duurzame financiering pensioenen

vrijdag 14 oktober 2011

Tijdens de plenaire vergadering van afgelopen donderdag 13 oktober heeft de Kamer het wetsontwerp inzake de duurzame financiering van de pensioenen van de ambtenaren van de ondergeschikte besturen aangenomen.  Maggie bracht er verslag van de besprekingen in de commissie Sociale Zaken.  Nadien kwam zij over het ontwerp tussen namens de Open Vld-fractie.

Aanbevelingen pesten op het werk

dinsdag 16 augustus 2011

De Kamer besprak tijdens een van haar laatste zittingen voor het reces de aanbevelingen van de bijzondere werkgroep ‘pesten op het werk.  Maggie : “Toen we met zijn allen geconfronteerd werden met de verschrikkelijke beelden van MacTac was het politieke klimaat opeens rijp om de anti-pestwetgeving te evalueren. Als Open Vld hebben we toen het voortouw […]

Wetsvoorstel elektronische communicatie noodnummers

woensdag 20 juli 2011

De Kamer besprak gisteren in plenaire zitting het wetsvoorstel betreffende de elektronische communicatie i.v.m. de bereikbaarheid van de noodnummers. Namens de Open Vld-fractie kwam Maggie hierover tussen.  Maggie : ” Wij zijn verheugd over dit wetsvoorstel. Nooddiensten moeten inderdaad voor iedereen bereikbaar zijn, ook voor mensen die ten gevolge van een handicap geen beroep kunnen […]

Versoepeling en vereenvoudiging studentenarbeid

maandag 18 juli 2011

Afgelopen donderdag keurde de Kamer een eenvoudige en flexibele regeling goed voor studentenarbeid. “Dit is een win-win voor studenten, bedrijven en voor de overheid,” zeggen minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen Vincent Van Quickenborne en Open Vld-Kamerlid Maggie De Block. Zo zullen studenten vanaf volgend jaar vijftig dagen per jaar kunnen werken en komt er een […]

Wetsvoorstel tot verlenging pensioenbonus

vrijdag 15 juli 2011

De Kamer debatteerde gisteren over het wetsvoorstel tot verlenging van de pensioenbonus. Maggie : ” De pensioenbonus is een maategel die kadert in de het zogenaamde generatiepact. Het maakt deel uit van een aantal incentives om de loopbaanduur te verlengen en mensen aldus aanzetten om langer actief te blijven op de arbeidsmarkt. 

Resolutie m.b.t globaal plan gehoorschade

vrijdag 1 juli 2011

De Kamer keurde gisteren unaniem de resolutie m.b.t. de gehoorschade van Maggie goed.  Maggie: “Samen met collega Maya Detiège stel ik vast dat jongeren steeds vaker gehoorschade oplopen.  Dit probleem dient beter in kaart gebracht te worden.  Jongeren moeten vooral ook meer de kans krijgen om zich beter te beschermen.  We pleiten er daarom voor […]

Wetsontwerp medische esthetiek

vrijdag 24 juni 2011

De Kamer keurde gisterenavond het wetsontwerp over het verbod op reclame voor ingrepen van medische esthetiek goed.  Het ontwerp werd overgezonden door de Senaat.  Namens de Open Vld-fractie kwam Maggie hierover tussen.

Tussenkomst programmawet

vrijdag 17 juni 2011

Afgelopen donderdag werd in de Kamer gestemd over de programmawet.  Namens de Open Vld-fractie kwam Maggie tussen in de bespreking ervan. Over het inhoudelijke werkgelegenheidsluik van deze programmawet, kunnen we positief zijn: de verminderingskaart voor werknemers van ondernemingen in faling krijgt een structureel karakter, de elektronische aangifte voor de melding van tijdelijke werkloosheid aan de […]

Resolutie m.b.t. fibromyalgie

vrijdag 29 april 2011

De Kamer stemde gisteren over een resolutie m.b.t. fibromyalgie.  Fibromyalgie is een complexe aandoening, die wordt gekenmerkt door chronische spier- en botpijn, die vaak nog met andere symptomen gepaard gaat.  Namens de liberale fractie kwam Maggie hierop tussen.

Bescherming vaderschapsverlof

maandag 11 april 2011

De Kamer keurde een wetsvoorstel goed dat voorziet in een wettelijke bescherming voor vaders die gebruik willen maken van hun recht op vaderschapsverlof. De mogelijkheden voor de werkgever om over te gaan tot ontslag worden beperkt tot redenen die vreemd zijn aan de opname van het vaderschapsverlof.  Namens de fractie van Open Vld kwam Maggie […]