Archieven van categorie 'Mondelinge vragen'

Coördinatie HIV-beleid

vrijdag 2 december 2011

Naar jaarlijkse gewoonte is het op 1 december wereldaidsdag. Naar aanleiding hiervan stelde Maggie in de plenaire vergadering  een actuele vraag aan de minister van Volksgezondheid. Maggie : “Vandaag is het Wereld Aidsdag. Vorige week werden de nieuwe cijfers inzake de hiv-besmettingen in ons land bekend gemaakt. Die bevestigden de zorgelijke stijgende trend, zeer in […]

Stijging zwartwerk fruitpluk

donderdag 1 december 2011

Bij controles tijdens de aardbeienoogst, de kersen- en bessenpluk en tijdens snoeiwerken waren dit voorjaar bij één fruitteler op de drie zwartwerkers aan de slag. Met een overtredingspercentage van 31% in Limburg bereikt men daar het hoogste percentage in tien jaar tijd. Het betekent een stijging van 12% het afgelopen decennium.  Volgens de cijfers had […]

Premie voor verpleegkundigen

woensdag 30 november 2011

Verpleegkundige is in ons land een knelpuntberoep geworden. De tekorten zijn zo groot dat sommige ziekenhuizen hun soelaas zoeken in verpleegkundigen uit het buitenland. Zowel op federaal niveau als op het niveau van gemeenschappen en gewesten doen regeringen inspanningen om het beroep aantrekkelijk te maken.

Duurdere treintickets

donderdag 24 november 2011

In de pers vernemen we dat de NMBS overweegt om een toeslag aan te rekenen van 7 euro aan de reizigers die op de trein een kaartje aankopen. Tot op vandaag kan dat kosteloos indien het station waar de reiziger opstapt niet over een loket beschikt. Is er wel een loket in het station, dan […]

Het gebruik van de wachtdienst

maandag 21 november 2011

De consultatie van een arts tijdens de wachtdienst is sinds vorig jaar even duur als een gewone consultatie. Sociale categorieën betalen nu voor een consultatie nog één euro. Bedoeling was dat mensen de huisarts zouden raadplegen ipv naar de spoedgevallendienst te trekken. De maatregel vertoont nu blijkbaar andere neveneffecten. Huisartsen klagen dat mensen voor een […]

Opvang patiënten hersentumor

donderdag 17 november 2011

Personen met een hersentumor kennen problemen inzake opvang. De groep met hooggradige tumoren die langer blijven leven, willen graag thuis blijven. Op Vlaams niveau bestaat daar met het persoonsgebonden assistentiebudget mogelijks een oplossing. Een aantal patiënten heeft echter residentiële opvang nodig. Op federaal niveau hebben we voor MS-patiënten oplossingen gezocht. U hebt middelen vrijgemaakt voor […]

Vakbondsacties NMBS

maandag 14 november 2011

Afgelopen donderdag werd er in de werkplaatsen van de NMBS gestaakt. Deze staking is niet zonder gevolgen gebleven voor de vele treingebruikers. Aanleiding voor de staking is de stemming in het Europees parlement begin volgende week over de herziening van het eerste spoorwegenpakket, de zgn “recast”. Met deze herziening wil de Europese Commissie de bestaande wetgeving vereenvoudigen […]

Aantal pediaters in pediatriediensten ziekenhuizen

vrijdag 21 oktober 2011

Het koninklijk besluit van 13 juli 2006 voorzg in nieuwe erkenningscriterua voor ziekenhuisdiensten pediatrie. Het nieuw pediatrisch zorgprogramma bepaalt ondermeer dat elke pediatriedienst moet beschikken over 4 full time pediaters. Na onderhandelingen met de sector werd de maatregel gefaseerd, in die zin dat vanaf 1 januari 2008 er drie FTE pediaters in dienst moesten en […]

Regulering medische hulpmiddelen

donderdag 20 oktober 2011

Medische elektronische hulpmiddelen als pacemakers moeten enkel een CE-keurmerk krijgen. Dat waarborgt de werking en de veiligheid van het apparaat, maar garandeert niet dat de patiënt er beter van wordt. Die voorwaarde wordt echter wel gesteld door het Europees Agentschap voor Geneesmiddelen.

Personen die omwille van hun ziekte geen voltijdse job meer aankunnen

woensdag 19 oktober 2011

In het kader van het activeringsbeleid met het oog op de verhoging van onze werkzaamheidsgraad wordt regelmatig gekeken in de richting van mensen met een arbeidshandicap of naar mogelijkheden van progressieve werkhervatting door zieken en invaliden. Ofschoon de progressieve werkhervatting in de fase van het experiment is blijven steken, bestaat er wel een behoorlijk beleidskader […]