Archieven van categorie 'Schriftelijke vragen'

Veiligheid op het werk – onderaanneming

vrijdag 25 november 2011

In de periode van 2002 tot 2006 werd op Europees niveau een communautaire strategie gevoerd voor de verbetering van de arbeidskwaliteit en -productiviteit met het oog op de gezondheid en veiligheid op het werk. In die periode zou het aantal arbeidsongevallen sterk zijn gedaald. Momenteel loopt een nieuwe strategie van 2007 tot 2012, die nog […]

Arbeidsongevallen – klusjes – zwartwerk

dinsdag 22 november 2011

Als over arbeidsongevallen wordt gesproken, bedoelt men daarmee uiteraard ongevallen op de werkvloer. Helaas gebeuren er ook geregeld ongevallen bij werknemers die thuis klussen of bij mensen die zwartwerk verrichten. Per definitie zijn dergelijke arbeidsongevallen moeilijk meetbaar. Nochtans spelen producenten van veiligheidsmateriaal wel in op de vraag van particulieren naar beschermende kledij (handschoenen, helm, stofbril, […]

Arbeidsongevallen – Europese voorschriften

dinsdag 8 november 2011

In de periode 2002-2006 werd op Europees niveau een communautaire strategie voor de verbetering van de arbeidskwaliteit en -productiviteit met het oog op de gezondheid en veiligheid op het werk gevoerd. In die periode zou het aantal arbeidsongevallen sterk gedaald zijn. Momenteel loopt de nieuwe strategie 2007-2012 die nog ambitieuzer is en als doel heeft […]

Oneigenlijk gebruik ontslag dringende redenen

maandag 31 oktober 2011

Blijkens berichten in De Gazet van Antwerpen van dinsdag 27 oktober 2009 maken bedrijven vaker gebruik van het ontslag om dringende redenen om werknemers aan de deur te zetten. Dit zou een maatregel zijn waardoor werkgevers opzegvergoedingen en opzegtermijnen kunnen omzeilen. De krant geeft een aantal concrete voorbeelden van werknemers die omwille van akkefietjes zouden […]

Personen met een handicap – tegemoetkoming – belastingaangifte

donderdag 27 oktober 2011

Om te oordelen over een aanvraag voor een tegemoetkoming voor een integratietegemoetkoming of een inkomensvervangende tegemoetkoming, moet de administratie van de directie-generaal Personen met een handicap gegevens bekomen met betrekking tot de inkomsten van de aanvrager. Deze informatie wordt opgevraagd bij de belastingdiensten, zonder dat de dossierbeheerders daarin moeten tussenkomen. Toch vragen de diensten van […]

Telewerken – defensie – financiële beperkingen

dinsdag 25 oktober 2011

In antwoord op mijn schriftelijke vraag stelt u dat “Defensie momenteel geen telewerken toepast wegens statutaire en financiële beperkingen”. (vraag nr. 88 van 13 december 2010, Vragen en Antwoorden, Kamer, 2010-2011, nr. 21, blz. 58). Tevens is er sprake van een maximale telewerkportefeuille van vijf jaar voltijds per persoon.

Geschenken aan werknemers – sociale bijdragen

woensdag 12 oktober 2011

Werknemers die een sinterklaas-, kerst- of nieuwjaarsgeschenk van hun werkgever krijgen, kunnen soms voor een onaangename verrassing komen te staan. Het blijkt immers dat het grensbedrag van dergelijke geschenken in totaal niet meer dan 35 euro mag bedragen, plus 35 euro per kind ten laste. Indien het maximumbedrag wordt overschreden, moeten zowel werknemer als werkgever […]

Problematiek oudere holebi’s

dinsdag 11 oktober 2011

In een resolutie, goedgekeurd in de Senaat, tot erkenning van de specifieke problematiek van oudere holebi’s werd de toenmalige regering de aandacht gevraagd voor: – de bewaking van de wettelijke maatregelen om de gelijke behandeling te waarborgen; – de maatregelen om het geestelijke en fysieke welzijn van oudere holebi’s te ondersteunen; – de verplichting om […]

Studie Fonds Arbeidsongevallen – begeleid werken

donderdag 6 oktober 2011

In een eerdere vraag heb ik het probleem aangekaart van personen die in het kader van “Begeleid werken” actief zijn. Een persoon met een handicap die een invaliditeitsuitkering geniet en onder bepaalde voorwaarden wordt opgenomen in het arbeidscircuit zonder dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst, krijgt te maken met een aantal onduidelijkheden wat de […]

Arbeidsongevallen – NMBS

dinsdag 4 oktober 2011

De NMBS komt wel eens vaker in het nieuws omwille van de gebrekkige veiligheid voor de reizigers. Het roept tegelijkertijd ook vragen op over de omstandigheden waarin het personeel zijn job verricht. 1. Hoeveel arbeidsongevallen hebben zich in de periode 2007 tot heden jaarlijks voorgedaan bij de NMBS?