Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) lanceert vandaag een grote online ontradingscampagne naar potentiële migranten in herkomst- en verblijfslanden en naar vluchtelingen in transitlanden. De campagne zal zes maanden lopen. Samen met de lancering van de nieuwe website www.factsaboutbelgium.be start ook een Facebookcampagne die zich specifiek op bepaalde ...

In het kader van het Roemeense EU-voorzitterschap heeft minister voor Asiel en Migratie Maggie De Block dinsdag haar visie op een Europees asielbeleid voorgesteld voor de 27 EU-ambassadeurs. Ze pleit voor een sterkere Europese aanpak. De minister stelt onder meer voor om vluchtelingen op te...