De Commissie Sociale Zaken gaf vandaag, op 13 april 2016, haar goedkeuring voor de aanpassing van de berekeningswijze van de bijdrage die werkgevers moeten betalen in geval van overmatig gebruik van de economische werkloosheid. De berekening van deze bijzondere bijdrage gebeurt vanaf nu op kwartaalbasis...

Op vrijdag 1 april 2016 gaat een groot pakket maatregelen van de taxshift in.Maggie De Block, minister van Sociale Zaken: “Dankzij deze belangrijke lastenverlagingen, zullen werkgevers meer werkgelegenheid kunnen creëren. Werknemers die moeilijk werk vinden, krijgen meer hoop op een job.”De maatregelen van de taxshift...