De vijftien Openbare Instellingen voor Sociale zekerheid die samen zo’n 12.000 personeelsleden tellen,  gaan nog meer samenwerken wat informatisering, logistieke ondersteuning en personeelsbeleid betreft. Een leeftijdsbewust personeelsbeleid en re-integratie van personeelsleden die arbeidsongeschikt waren, zijn specifieke actiepunten. Een en ander staat in de bestuursovereenkomsten die zijn...

De Commissie Kunstenaars levert binnenkort kunstenaarsvisa en -kaarten af. Op initiatief van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid heeft de ministerraad het  huishoudelijk reglement van de Commissie Kunstenaars vandaag goedgekeurd. Het dossier is  tot stand gekomen in overleg met ministers Peeters van...

Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, zorgt ervoor dat patiënten van 18 jaar of jonger sneller toegang zullen krijgen tot bepaalde  geneesmiddelen. Ze creëert een bijzondere procedure die de periode inkort tussen de vergunning van het gebruik van zo’n geneesmiddel bij minderjarigen en...