In 2021 kunnen de faculteiten geneeskunde in ons land een opleidingsattest toekennen aan 1.230 artsen en specialisten – 738 in de Vlaamse Gemeenschap en 492 in de Franse Gemeenschap. De ministerraad keurde dat algemene quotum vandaag goed op voorstel van Maggie De Block, minister van...

De verplichte derdebetalersregeling voor huisartsen kreeg vandaag groen licht van de ministerraad. Huisartsen zullen de regeling moeten toepassen bij consultaties door patiënten die genieten van de verhoogde tegemoetkoming door de ziekteverzekering (RVV-patiënten). Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid: “Via deze regeling maken we onze...

Negen ministers en leden van de federale, gemeenschaps- en gewestelijke overheden hebben een gemeenschappelijke verklaring ondertekend over de nieuwe rol van het ziekenhuis in het zorglandschap. Door deze verklaring engageren politieke actoren van verschillende bestuursniveaus zich samen om de broodnodige hervormingen in ons ziekenhuislandschap door te...