Maggie De Block wordt minister van Justitie in de federale regering in lopende zaken. Ze vervangt Annemie Turtelboom die naar het Vlaamse niveau overstapt als viceminister-president en minister van Financiën, Begroting en Energie. Maggie De Block behoudt daarnaast haar bevoegdheden van staatssecretaris voor Asiel en...