CHARTER SAMENLEVINGSDIENST VOOR EN DOOR JONGEREN

Geplaatst op 27 september, 2023 om 13:12

 

Op dinsdag 26 september 2023 woonde Open VLD-fractievoorzitter in de Kamer Maggie De Block de persconferentie bij van het Platform voor De Samenlevingsdienst. Op deze conferentie werd een charter voor een samenlevingsdienst voor en door jongeren overhandigd aan vertegenwoordigers van de federale regering.

Het Platform ijvert voor de invoering van een samenlevingsdienst in elke gemeente. Dat programma biedt jongeren tussen de 18 en 25 jaar de kans om zich te oriënteren na hun secundaire studies of bij de start van hun professionele loopbaan. Reeds 314 lokale besturen ondertekenden het charter.

Maggie De Block: “Ook de gemeente Merchtem heeft een engagementsverklaring ondertekend waarmee ze de oprichting van een samenlevingsdienst ondersteunen. Door het uitoefenen van een samenlevingsdienst worden jongeren aangemoedigd om deel uit te maken van de samenleving en mee te werken aan een vrij te kiezen project in de brede non-profit sector.  Door de engagementsverklaring te ondertekenen geven de lokale besturen aan dat zij bereid zijn de lokale bevolking en de jongeren in het bijzonder te informeren en te mobiliseren voor een (lokaal) project.”

Begin oktober moet de federale regering beslissen over een voorontwerp van wet dat voorziet in de invoering van een samenlevingsdienst met daaraan gekoppeld een bijhorend budget en een statuut voor de deelnemers