Colson W., Artsenkrant, Gezondheidszorg in 2019 volledig geïnformatiseerd?

Geplaatst op 16 oktober, 2015 om 00:00

De roadmap e-gezondheid is geactualiseerd. Tegen 2019 wil de overheid de gezondheidszorg informatiseren. De patiënt moet er overigens wel eerst mee toestemmen dat zijn gegevens elektronisch worden gedeeld. Daar zit men op het goede spoor, maakt minister Maggie De Block zich sterk, met thans naar verluidt 9.000 nieuwe toestemmingen per dag. De patiënt krijgt over een goeie twee jaar, als alles volgens schema verloopt, geen papieren attesten of bewijsstukken meer, alles wordt elektronisch. Er is een mobiel hoofdstuk aan het actieplan gebreid. Hier is een grote inhaalbeweging nodig. De eerste mobiele toepassingen voor zorgverleners en patiënten komen er volgend jaar al. In de loop van 2016 wordt ook het juridische kader ontwikkeld en komt er klaarheid over terugbetaling. De patiënt moet mobiele toegang hebben tot zijn PHR vanaf 2018. Pag. 1