Colson W., Healthcare Magazine, Oproep proefprojecten voor m-health

Geplaatst op 23 juni, 2016 om 00:00

Op het 20ste colloquium voor ICT en gezondheidszorg gaven zowel minister Maggie De Block als Frank Robben toelichting bij het actieplan rond m-health. Binnenkort komt er een oproep voor proefprojecten. Minister De Block neemt de uitdaging aan in de komende jaren een duidelijk kader te creëren met voldoende garanties voor de zorgkwaliteit. Daarbij moet de privacy van de patiënt beveiligd zijn, moeten de apps integreerbaar zijn zodat geregistreerde data kunnen worden ontsloten (bijvoorbeeld uit wisseling met het EPD/EMD); de kwaliteit van geregistreerde gegevens moet verzekerd zijn; de apps moeten ook gebruiksvriendelijk zijn. Er komen proefprojecten voor m-health in vijf domeinen. Minister De Block somt ze zelf op: diabeteszorg, geestelijke gezondheidszorg, acute beroerte, cardiovasculaire aandoeningen en chronische pijn. Pag. 19