Commissie Kunstenaars kan weer aan de slag

Geplaatst op 05 februari, 2016 om 00:00

De Commissie Kunstenaars levert binnenkort kunstenaarsvisa en -kaarten af. Op initiatief van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid heeft de ministerraad het  huishoudelijk reglement van de Commissie Kunstenaars vandaag goedgekeurd. Het dossier is  tot stand gekomen in overleg met ministers Peeters van Werk, Borsus van Zelfstandigen  en Geens van Justitie.

De Commissie Kunstenaars is in de vorige legislatuur hervormd maar kon geen beslissingen nemen bij gebrek aan budget en omdat de wetgeving onvolledig was. Het nodige budget is nu voorzien. Sluitstuk van de hervorming was de goedkeuring van het huishoudelijk reglement waardoor de Commissie weer aan de slag kan. Via een kunstenaarsvisum verkrijgt een kunstenaar het kunstenaarsstatuut waardoor zij of hij voor de sociale zekerheid wordt gelijkgesteld aan een werknemer.  De toegang tot het statuut is hierdoor vergemakkelijkt.

Als een kunstenaar een kunstenaarskaart heeft, mag zij of hij een beperkte vergoeding ontvangen (122,24 euro per dag en maximaal 2.444,74 euro per jaar). Deze vergoeding wordt dan beschouwd als een onkostenvergoeding en er zijn dus geen sociale zekerheidsbijdragen op verschuldigd. Voorwaarde is wel dat de kunstenaar de prestaties bijhoudt op de kaart. Een kunstenaar die liever het zelfstandigenstatuut aanneemt, ten slotte, kan dit door de Commissie laten vaststellen. De hervorming gaat in tien dagen na publicatie van het Koninklijk Besluit in het Belgisch Staatsblad.