@ Commissie Sociale Zaken

Geplaatst op 08 juni, 2023 om 14:26

De Kamercommissie Sociale Zaken besprak op woensdag 8 juni jl. de aanpassing van de begroting voor wat het luik Maatschappelijke Integratie betreft.

Daaruit bleek onder meer dat het GPMI (Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie) nu ook verplicht zal worden voor de vele Oekraïense vluchtelingen die in ons land verblijven.

Maggie: “Het is goed dat de lokale besturen en de OCMW’s in het bijzonder deze mensen kunnen activeren en begeleiden naar werk. Velen onder hen verblijven hier al langer dan een jaar en hebben hier ondertussen een nieuw leven opgebouwd. Werk vinden zal de integratie van deze vluchtelingen nog verder bevorderen. Er was bovendien nood aan een aanpassing. In tegenstelling tot Nederland, waar 80% van de Oekraïense vluchtelingen aan de slag zijn, bedraagt de tewerkstellingsgraad van deze groep in ons land slechts 20%. Deze maatregel is een win-win situatie. Enerzijds bevordert het de integratie en anderzijds komt het de tewerkstellingsgraad ten goede. Op de arbeidsmarkt is er immers nog steeds een grote vraag naar werknemers.”