Commissie Volksgezondheid zet licht op groen voor ‘verpleegkundig specialist’

Geplaatst op 26 februari, 2019 om 11:51

In de commissie Volksgezondheid van de Kamer is vandaag het wettelijke kader voor de verpleegkundig specialist definitief goedgekeurd. De Federale Raad voor Verpleegkunde en de sector waren vragende partij voor een hooggespecialiseerde verpleegkundige functie.

Zorg vraagt vandaag steeds meer gespecialiseerde kennis en vaardigheden van zorgverleners, ook binnen de verpleegkunde. Vandaag werken al enkele tientallen verpleegkundigen in ons land de facto als verpleegkundig specialist, maar het gebrek aan een wettelijk kader stond een duidelijke functieomschrijving en de ontwikkeling van die specialisatie in de weg. Daar komt nu verandering in.

Maggie De Block: “Verpleegkundig specialisten staan met een voet in de praktijk en met de andere in wetenschap. Dat maakt hen perfect geplaatst om de nieuwste wetenschappelijke inzichten te vertalen naar de klinische praktijk, zodat patiënten altijd kunnen rekenen op zorg van de best mogelijke kwaliteit. Via dit wettelijk kader willen we die rol verder uitbouwen.”

Takenpakket

De verpleegkundig specialist zal minimum over een master in de verpleegkunde moeten beschikken. De precieze invulling van het competentieprofiel zal gebeuren via koninklijk besluit, na advies van de Federale Raad voor Verpleegkunde, de Technische Commissie voor Verpleegkunde en de Hoge Raad van Artsen-Specialisten en Huisartsen.

De verpleegkundig specialist zal alvast een breed wetenschappelijk en klinisch takenpakket krijgen. Naast verpleegkundige zorg toedienen zal een verpleegkundig specialist bepaalde medische handelingen kunnen stellen, in nauw overleg met de arts. In landen waar de functie al meer is uitgebouwd, gaat het bijvoorbeeld over behandelingen opvolgen of bepaalde onderzoeken of geneesmiddelen voorschrijven.

Dankzij de band met de wetenschap is de verpleegkundig specialist ook perfect geplaatst om wetenschappelijk innovatie te vertalen naar de klinische praktijk, in het belang van de patiënt. De verpleegkundig specialist zal collega-verpleegkundigen en andere zorgverleners continu opleiden op de vloer, zodat ze mee zijn met de nieuwste wetenschappelijke inzichten.