Controlesysteem van flexi-jobs eenvoudiger: RSZ hoeft niet meer ter plaatse te gaan

Geplaatst op 15 juli, 2016 om 00:00

Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid vereenvoudigt het controlesysteem rond de flexi-jobs. De inspecteurs van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) zullen niet langer ter plaatse moeten gaan controleren als een werkgever heeft ingegeven dat een werknemer een flexi-job uitvoert terwijl die werknemer niet aan de voorwaarden voldoet. Die voorwaarden stellen onder meer dat een werknemer minstens een 4/5 contract moet hebben.

In plaats van ter plaatse te gaan en daarna een proces-verbaal te moeten opstellen, zal de RSZ in de toekomst elektronisch optreden. Ze zullen het flexiloon nemen en met 2,25 vermenigvuldigen. Het nieuwe bedrag wordt dan de berekeningsbasis voor de sociale bijdragen. Bedoeling is de sector ertoe aan te zetten het juiste contract door te geven aan de RSZ en oneigenlijk gebruik van het systeem van flexi-jobs te bestrijden. De ministerraad heeft vandaag groen licht gegeven voor een koninklijk besluit dat onder andere deze vereenvoudiging regelt.