Criteria voor fysieke of arbeidsongeschiktheid worden geharmoniseerd door nieuw Nationaal College

Geplaatst op 28 november, 2016 om 00:00

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block heeft vandaag het startsein gegeven voor het ‘Nationaal College voor Sociale verzekeringsgeneeskunde inzake arbeidsongeschiktheid’. Dit College heeft onder meer als opdracht richtlijnen voor het beoordelen van arbeidsongeschiktheid uit te werken.

De instelling zal ook aanbevelingen doen voor standaarden voor medische evaluatie tussen de verschillende takken van de sociale zekerheid. Minister De Block: “Ons einddoel is een harmonisering van de criteria die gebruikt worden voor de beoordeling van een medische situatie, bijvoorbeeld bij  arbeidsongeschiktheid en handicap.”

De wetenschappelijke instellingen en verenigingen die betrokken zijn bij het systeem van arbeidsongeschiktheid zullen deel uitmaken van het College.

Verschillende takken van de sociale zekerheid en van de sociale bijstand spreken zich momenteel uit over  een arbeidsongeschiktheid of een fysieke ongeschiktheid.

Op de eerste plaats zijn het de ziekte- en invaliditeitsuitkeringen, de arbeidsongevallen en de beroepsziekten. Maar ook in het kader van de werkloosheidsuitkeringen speelt de vraag of iemand arbeidsongeschikt is of niet een belangrijke rol. Een sociale verzekerde die minstens 66 % arbeidsongeschikt is, heeft geen recht op werkloosheidsuitkeringen maar wel op een uitkering arbeidsongeschiktheid.

Bij de integratietegemoetkoming en de inkomensvervangende tegemoetkomingen voor personen met een handicap stelt zich dan weer de vraag welke lichamelijke of mentale beperkingen een invloed hebben op het dagelijkse handelen.

Minister De Block: “Verschillende takken van de sociale zekerheid en van de sociale bijstand handelen daarbij los van elkaar. Ze voeren elk hun eigen evaluatie van de arbeidsongeschiktheid of van de fysieke ongeschiktheid uit, ze werken elk op hun eigen eiland. Het komt er dus op aan om meer bruggen tussen al die verschillende eilanden te leggen. Zo ontstaat er gaandeweg een archipel van eilanden die steeds meer met elkaar verbonden zijn. Het is de rol van dit College om daaraan een belangrijke bijdrage te leveren.”

De Federale Overheidsdienst  Sociale Zekerheid zal actief deelnemen aan de werking van het College en deze ook ondersteunen. Daarbij kan zij bouwen op de expertise die werd opgebouwd bij de ondersteuning van andere adviesraden en expertencommissies, waaronder de Commissie Pensioenhervorming 2020-2040.