DCG & RI, De Tijd, Meer geld naar zieke werknemers dan naar werklozen

Geplaatst op 19 december, 2015 om 00:00

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) omschrijft de explosie van de uitgaven voor zieke werknemers als ‘problematisch’. De stijging is vooral toe te schrijven aan het snel groeiende leger van langdurig zieken. Ons land telt 335.000 mensen die al meer dan een jaar ziek thuiszitten. Het gaat om 8 procent van alle werknemers. ‘Deze evolutie betekent een extra factuur van 1,8 miljard euro tussen 2014 en 2019.’ ‘Het is ons er niet om te doen zieke mensen te dwingen opnieuw aan de slag te gaan. Het grote probleem is dat het vandaag alles of niets is. Je bent arbeidsgeschikt of arbeidsongeschikt. Er zit niets tussen.’ Volgens De Block. De minister heeft een plan klaar om daar een mouw aan te passen. Pag. 1