De Apotheker, Maggie De Block en Philippe De Backer reageren

Geplaatst op 16 oktober, 2017 om 00:00

“Patiëntengegevens beschouwen wij als gevoelige gegevens. Dat zijn gegevens die zo streng mogelijk beschermd moeten worden. De privacy van patiënten moet op elk moment gegarandeerd zijn.” Staatssecretaris voor Privacy Philippe De Backer en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block zitten op dezelfde lijn. De ministers benadrukken dat de gegevens geanonimiseerd en gecodeerd moeten worden. “Je kan de gegevens dus nooit linken aan een bepaalde patiënt. Tegelijkertijd moet de patiënt altijd geïnformeerd worden en toestemming geven over gegevens die verzameld worden en hoe deze kunnen gebruikt worden.” Pag. 4