De Morgen, Zieken voor het eerst duurder dan werklozen

Geplaatst op 22 november, 2016 om 00:00

Volgens de prognose van minister De Block stijgen de uitgaven voor arbeidsongeschiktheid tot 7,96 miljard euro. Dat bedrag ligt iets hoger dan de dalende uitgaven voor de werkloosheid, 7,79 miljard euro. De optelsom van beide blijft min of meer gelijk. Dat betekent dat de daling in de werkloosheid wordt tenietgedaan door de stijging in de chronische ziektes. De Block wil het aantal langdurig zieken terugschroeven, maar zonder heksenjacht. “Wie ziek is, laten we met rust”, benadrukt haar woordvoerster. “De cijfers tonen wel aan dat het belangrijk is langdurig zieken weer te integreren in de arbeidsmarkt. Wie weer begint te werken, bijvoorbeeld één dag per week, ziet zijn uitkering soms snel terugvallen. Die regressie zullen we verzachten. Ook wordt de eerste gewerkte dag per week ‘gratis’. Je behoudt dus je loon én je volledige ziekte-uitkering.” Pag. 1