De Poot D., Artsenkrant, Hervormingsplannen kennen bijval

Geplaatst op 04 september, 2015 om 00:00

De principiële uitgangspunten die aan de basis liggen van de hervormingsplannen van minister van Volksgezondheid Maggie De Block hebben een breed draagvlak, zo blijkt uit de enquête. Zowel bij huisartsen, specialisten als bij ziekenhuisdirecties en raden van beheer. Niet minder dan 84,7% van de respondenten vindt een financiering via een vooraf vastgelegde prijs van laagvariabele, weinig complexe zorg met een laag risico op zijn minst ‘verdedigbaar’. “Deze resultaten bewijzen vooral dat er een ruim draagvlak is voor de plannen van minister De Block en dat er werkelijk een bewustwording is in de sector dat het huidige systeem weinig duurzaam is”, zegt gezondheidseconoom Dominiqiue Vandijck (UHasselt). “Met deze enquête geven ze, meer dan ooit, het signaal dat de medische raad een erg belangrijk beleidsorgaan in het ziekenhuis zelf is. Het belangrijkste is echter de consensus tussen alle actoren: wij willen meegaan in het verhaal van het nieuwe financieringsbeleid, voorwaardelijk.” Opvallend is ook hoe alle respondenten duidelijk maken dat ze meer pro een financiële incentive in functie van geleverde kwaliteit voor het ziekenhuis zijn dan voor incentives voor individuele zorgverstrekkers. Pag. 4