De Poot D., De Apotheker, Gentlement’s agreement over biosimilars

Geplaatst op 22 februari, 2016 om 00:00

Biosimilars zijn immers 20 tot 34 procent goedkoper dan de initiële prijs van de originele biologische geneesmiddelen. Dankzij een rationeler voorschrijven van biosimilars zou er tegen 2017 20 miljoen euro extra kunnen vrijgemaakt worden, zegt minister De Block in een interview aan FeBelGen. Dat geld gaat niet naar de Staat, maar zal geïnvesteerd worden in innovatief onderzoek. … Als er tegen eind dit jaar nog steeds onvoldoende biosimilaire geneesmiddelen worden gebruikt, dan is Maggie De Block van plan om tegen begin 2017 wettelijke maatregelen te nemen. “Ik wil echt voor een kentering zorgen, uiteraard met respect voor de therapeutische vrijheid van de arts. Maar één ding is zeker: het moet anders. De zorgkosten voor de patiënt moeten lager”, zegt Maggie De Block Pag. 4