De poot D., De Apotheker, MAGGIE DE BLOCK : “Sommige farmabedrijven hebben weinig scrupules”

Geplaatst op 25 januari, 2016 om 00:00

“Ik ben uiterst bezorgd door de weinig scrupuleuze handelingen van sommige farmaceutische firma’s die in de allereerste plaats blijkbaar winst willen nastreven ten koste van de zieken en meer algemeen ten koste van de verplichte verzekering die op de solidariteit van iedereen is gebaseerd.” Pag. 3