De Poot, De Apotheker, Minder apotheken, meer apotheker…

Geplaatst op 04 april, 2016 om 00:00

“De overheid wil werken aan een ‘care-shift’, een shift naar zorg: apothekers moeten meer inzetten op zorg en de vergoeding die ze krijgen moet ook meer op die zorgprestaties gericht zijn”, zegde Tijs Neutens. Maar hoe moeten we dat dan organiseren? “De vergoeding van de apotheker moet meer dan nu gebaseerd zijn op de zorg die ze leveren. Dat kan op verschillende manieren en die zijn nog in bespreking, maar een van de pistes is bijvoorbeeld een vast budget voor het leveren van bepaalde diensten”, vervolgde Benoit Mores van het kabinet De Block. … Die zorg moet wel multidisciplinair gebeuren. Daarom dringt het kabinet van Maggie De Block aan op een multidisciplinair elektronisch patiëntendossier waar ook de apotheker toegang toe heeft en dat interactief is voor de patiënt. Multidisciplinair samenwerken en gegevensdeling zijn noodzakelijk, ook met de tweede lijn.” Pag. 4