De Standaard, Boetes voor onwillige bedrijven

Geplaatst op 17 februari, 2017 om 00:00

Een voorstel van het kabinet van Maggie De Block, dat de krant De Tijd kon inkijken, staat dat de minister boetes wil opleggen aan werknemers die te weinig doen om zieke werknemers terug naar de werkvloer te begeleiden. De sterke toename van het aantal langdurig zieken is een groot probleem voor de sociale zekerheid. Volgens de recentste cijfers zaten begin vorig jaar nog meer dan 370.000 werknemers en zelfstandigen langdurig ziek thuis. Pag. 25