De Standaard, De Block wil minder drugs in gevangenissen

Geplaatst op 14 november, 2017 om 00:00

Volgens De Block is het drugs- en medicatiegebruik in gevangenissen te hoog en ‘is het aanbod op het vlak van geestelijke gezondheidszorg in het algemeen en drugshulpverlening in het bijzonder ontoereikend’. Ze wil samen met minister van Justitie Koen Geens (CD&V) een plan van aanpak ontwikkelen om de gezondheidszorg voor gedetineerden de komende jaren op te krikken. De Block wil via onderzoek ook antwoorden op een aantal vragen. Zoals: wat met de toeleiding naar de arbeidsmarkt? Welk type woonvormen zijn er nadien voorhanden? Op basis van de antwoorden wil ze een het traject om gedetineerden te laten terugkeren naar de maatschappij verbeteren. De resultaten van het onderzoek worden verwacht tegen de zomer van 2018. Pag. 10