De Standaard, Laten we aan de kankerpatiënt zelf denken

Geplaatst op 25 april, 2016 om 00:00

De manier waarop onze gezondheidszorg is georganiseerd, dient vele belangen, maar niet altijd die van de patiënt, vinden Marc Michils en Ward Rommel. Een serieuze reorganisatie dringt zich op. De onderzoekers bepleiten terecht dat minder ervaren ziekenhuizen geen behandeling meer zouden mogen aanbieden. Wat we nodig hebben, zijn netwerken van expertisecentra, regionale ziekenhuizen en zorgverstrekkers uit de thuiszorg (huisarts, sociale dienst, mutualiteit). De patiënt vindt dan in zijn thuisomgeving alle diensten die nodig zijn voor opvolging en de minder complexe onderdelen van de behandeling, terwijl hij voor complexe diagnoses en ingrepen naar het expertisecentrum kan. Het wordt tijd om deze aanpak in realiteit te brengen. De goede intenties stonden in de beleidsnota’s van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD). De minister bevestigde dat ze deze plannen nu concreet wil maken. Het is een moeilijke oefening voor iedereen, zeker, maar wie daar niet wil aan meewerken, pleegt schuldig verzuim. De bestaande versnippering kost mensenlevens. Pag. 34