De Standaard, 'Stuur zwangere vrouwen niet te snel naar huis'

Geplaatst op 18 oktober, 2016 om 00:00

Zwangere personeelsleden die om veiligheidsredenen thuis moeten blijven (verpleegsters, kleuterjuffrouwen…) krijgen een uitkering om loonverlies te compenseren. De minister van Volksgezondheid bepaalde nu dat werkgevers voortaan tien procent daarvan betalen. De maatregel lijkt vooral budgettair gemotiveerd, want hij levert al in 2017 een besparing van 25 miljoen op. Toch vindt het voorstel in medische middens zeker steun. ‘Sommige bedrijven en ondernemingen sturen vrouwen in verwachting te snel weg zonder eerst te kijken voor een veilig alternatief op de werkvloer, zoals de wet nochtans voorschrijft’, zegt Lode Godderis, professor arbeidsgeneeskunde aan de KU Leuven. ‘Deze maatregel kan hopelijk een mentaliteitswijziging veroorzaken. Trouwens, wie te lang afwezig blijft, vindt nadien soms moeilijk terug aansluiting.’ Pag. 9