De Stelling van Maart: een oproep tot actie van de pan-Europese Commissie

Geplaatst op 16 maart, 2021 om 10:18

De pan-Europese Commissie voor gezondheidszorg en duurzame ontwikkeling werkt aan voorstellen om ons gezondheidszorg- en sociale zekerheidssysteem te versterken op basis van de lessen geleerd uit de pandemie.

Hoe kunnen we beter reageren in geval van een nieuwe pandemie? Hoe verzekeren we dat de meest kwetsbare mensen minder worden getroffen en iedereen toegang heeft tot gezondheidszorg? “De wetenschap heeft met ongekende snelheid oplossingen geboden voor de COVID19-pandemie. Deze oplossingen en innovatie moeten we, aldus Maggie De Block, benutten om de gezondheidssystemen van vandaag en morgen verder te versterken.”

 

Het coronavirus veroorzaakte een nooit geziene pandemie.

De gezondheidscrisis die nu reeds een jaar duurt, heeft de sterkten en de zwakten van de Europese gezondheidszorg- en sociale zekerheidssystemen bloot gelegd. Voor vele burgers bood het systeem een belangrijk vangnet.

Echter, de meest kwetsbare mensen in de Europese samenleving betaalden een zware tol. “We kunnen bovendien niet ontkennen dat ook vrouwen ernstig getroffen werden. De ganse bevolking wordt ook mentaal op de proef gesteld. De crisis toont aan dat we nu actie moeten ondernemen om onze samenleving te versterken. Daarbij moet er zowel aandacht zijn voor de fysieke als de mentale gezondheid van de Europese burgers,” stelt Maggie De Block, lid van de pan-Europese Commissie.

In de voorbije maanden heeft de pan-Europese Commissie gewerkt aan een aantal voorstellen om het gezondheidssysteem duurzaam te versterken.

De Commissie brengt de resultaten van deze oefening nu samen in haar “Stelling van Maart: Oproep tot Actie”. Beknopt gesteld, streeft deze commissie onder leiding van Mario Monti naar:

  • Een one health benadering met aandacht voor mens, dier en de leefomgeving. Een vroegtijdig waarschuwingssysteem helpt ons om zo snel mogelijk op bedreigingen te kunnen reageren.
  • Een samenleving en gezondheidssysteem dat niemand achter laat, het wantrouwen in de instellingen herstelt en waar vrouwen gelijk mee aan het roer staan. Er wordt voorzien in een ‘universal health coverage’.
  • Hervorming van het financieel systeem dat rekening houdt met one health risico-analyse door financiële instellingen. Investering in duurzame consumptie en inclusieve dienstverlening en innovatie.
  • Aanmoedigen van public health goods, binnen een internationaal pandemieverdrag en een G20 public goods board.
  • Een gezondheidssysteem met innovatie, medische technologie, digitalisatie uniformiseren in de regelgeving, gebaseerd op een transparante publiek/private samenwerking en een rechtvaardige gezondheidszorg.

Het is de bedoeling om deze verklaring onder de aandacht te brengen van verschillende internationale en nationale leiders en fora die streven naar een duurzaam gezondheidszorg en sociale zekerheidssysteem. Op basis van haar stellingname, zal de pan-Europese Commissie in de loop van 2021 met een uitgebreid rapport van aanbevelingen naar buiten treden.

U vindt via deze link het document van de pan-Europese Commissie: Stelling van Maart: Oproep tot actie

#RethinkingHealth