De Tijd, De Block legt voorstel op tafel over lonen ziekenhuispersoneel

Geplaatst op 06 juli, 2017 om 00:00

Een akkoord is er nog niet, maar minister De Block liet gisteren samen met minister van Werk Kris Peeters (CD&V) weten een onderhandelingsvoorstel klaar te hebben over een meerjarenplan voor de federale private zorgsector. Dat regelt de loon- en arbeidsvoorwaarden van zo’n 140.000 personeelsleden in de private ziekenhuizen, de thuisverpleging en de wijkgezondheidscentra voor de komende vier jaar. … Het is de bedoeling om de job-inhoud en de functie van een personeelslid zwaarder te laten doorwegen in de bepaling van het salaris. Het loon wordt minder afhankelijk van het diploma. Nu verdienen mensen met een hoger diploma meer dan collega’s die dezelfde job met een lager diploma uitvoeren. Pag. 8