De tweede pensioenpijler – vraag aan de minister van Pensioenen

Geplaatst op 06 mei, 2021 om 14:25

Naar aanleiding van de pensioenhervorming die deze regering plant, ondervroeg Open VLD-fractieleider Maggie De Block de minister van Pensioenen over de tweede pensioenpijler.

 

Maggie De Block : “ In het licht van de geplande pensioenhervorming is de verbreding van de tweede pijler belangrijk. Deze pijler is interessant, ook voor jonge mensen, omdat alles wat kan bijdragen tot een volwaardig pensioen om het einde van de rit, belangrijk is voor de levensstandaard.  Zeker met het gegeven dat de mensen steeds langer leven. Het is dan ook essentieel dat de aantrekkelijkheid van de tweede pijler vergroot wordt, zowel voor de werknemer als voor de werkgever.“

 

Maggie De Block wenste onder meer te weten hoe het overleg over de hervorming verloopt, alsook welke rol de sociale partners spelen in dit overleg.

 

Maggie De Block : “Jammer genoeg bleef de minister in haar antwoord nogal vaag en herhaalde ze haar eerdere verklaringen. Ze liet niet in haar kaarten kijken. Toch is een tweede pijler belangrijk. Ik denk bijvoorbeeld aan de inspanningen die de vorige regering geleverd heeft om te investeren in een tweede pijler voor de zelfstandige thuisverpleegkundigen. Andere beroepsgroepen zouden daar ook gebruik van kunnen maken. Op die manier kan een goede levensstandaard gevrijwaard worden tijdens het pensioen.”