Désirée De Poot, De Apotheker, “We mogen geen dinosaurussen zijn…”

Geplaatst op 13 maart, 2017 om 00:00

“We moeten onszelf telkens weer heruitvinden en ja, een nieuw tijdperk is aangebroken. En nu u het vraagt… neen, er zal geen extra geld naar de apotheker gaan. Mijn grootste bekommernis is dat wij ons beroemd model van de sociale zekerheid voor de toekomst kunnen verzekeren. De noden op vlak van sociale bescherming blijven toenemen.” … “De grote lijnen van het Meerjarenkader liggen vast. We hebben dat Meerjarenkader nodig omdat de gezondheidzorg voor grote uitdagingen staat en we ook de zorgsector moeten aanpakken. De zorgverlenende functie van de officina-apotheker is veel te weinig in de verf gezet. We moeten verschuiven van louter farmaceutische zorg naar meer begeleiding en ondersteuning met als centrale figuur de patiënt. … “We hebben in België een speciale situatie”, begon Maggie De Block. “Met 45 apotheken per 100.000 inwoners staan we aan de top van de dichtheid. Om duidelijk te zijn: u hoort mij hier niet zeggen dat we het aantal moeten doen dalen. Wel dat we een goede spreiding moeten krijgen.” “We gaan geen apotheken sluiten, maar we willen wel stimuleren tot meer samenwerking en, indien gewenst, fusies van apotheken.” Pag. 2