DHJ-HB, De Tijd, Vooral kleine ziekenhuizen gaan in het rood

Geplaatst op 08 november, 2015 om 00:00

Zeven van de tien van de Vlaamse ziekenhuizen die met verlies draaien, tellen minder dan 300 bedden. ‘Zeker bij de kleintjes staat het water tot boven de lippen’, zegt minister van Sociale Zaken Maggie De Block. De oplossing ligt in meer samenwerking. Van de 52 algemene ziekenhuizen in Vlaanderen hebben er vorig jaar tien verlies gemaakt. Vooral de kleintjes hebben het moeilijk: zeven van de tien verlieslatende ziekenhuizen tellen minder dan 300 bedden. Van de grootste tien, die allen over meer dan 800 bedden beschikken, is er maar een die rode cijfers moest schrijven. ‘Onze ziekenhuizen worden ondergefinancierd’, erkent minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD). Om de problemen op te lossen werkt De Block aan een nieuw financieringsmodel. De rode draad is dat zeker de kleinere ziekenhuizen meer moeten samenwerken. Het is ook de bedoeling de foute prikkels uit het systeem te halen. De huidige financiering leidt zowel tot onderconsumptie van zorg – door besparingen op de verpleging – als tot overconsumptie – door een teveel aan scanonderzoeken of labotests. Zowat alle experts zijn het erover eens dat de oplossing in meer samenwerking of zelfs in fusies ligt. Maar anders dan bij een fusie hebben ziekenhuizen in het huidige financieringsmodel nauwelijks te winnen bij meer samenwerking. Wie patiënten afstaat, verliest ook de inkomsten. ‘We zoeken volop naar een oplossing’, zegt De Block. ‘De netwerking moet een eind maken aan de wapenwedloop tussen de ziekenhuizen. Als het ene de nieuwste scanner heeft, wil het andere die ook. Dat kan niet langer. Zo kan geld worden bespaard dat de ziekenhuizen in betere zorg kunnen investeren.’ Pag. 8