D’Hoore J., De Tijd, Helft meer invaliden dan tien jaar geleden

Geplaatst op 01 augustus, 2015 om 00:00

Ons land telt 117.000 langdurig zieken meer dan tien jaar geleden. De afbouw van het brugpensioen en andere vervroegde uittredingsstelsels is een van de redenen voor de forse toename. Minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open VLD) heeft dan ook enkele maatregelen genomen om de aangroei af te remmen. De overheid gaat langdurig zieken veel intensiever begeleiden naar een baan. Of een zieke werknemer of zelfstandige nog in staat is om te werken, moet de adviserende arts van het ziekenfonds uitzoeken. Door meer langdurig zieken aan een baan te helpen, hoopt de regering-Michel tegen het einde van de legislatuur zo’n 155 miljoen euro te kunnen besparen. Pag. 6